کامپاندهای پلیمری

کامپاندهای پلیمری، موادی هستند که از ترکیب یک یا چند نوع پلیمر و مواد افزودنی مختلف با هدف بهبود خواص مکانیکی، حرارتی، الکتریکی و غیره به‌دست می‌آیند.

کامپاندهای پلیمری
کامپاندهای پلیمری، موادی هستند که از ترکیب یک یا چند نوع پلیمر و مواد افزودنی مختلف با هدف بهبود خواص مکانیکی، حرارتی، الکتریکی و غیره به‌دست می‌آیند. این کامپاندها در گریدهای تزریق، اکستروژن، بادی و … تولید شود. تولید کامپاندهای پلیمری دقیقا متناسب با خواص و رنگ مورد نظر انجام می¬گیرد و آماده استفاده مستقیم و تولید محصول پلاستیکی مورد نظر است.

انواع:
کامپاندهای مهندسی طبق آنالیز و خواص مورد نیاز مشتری تولید می¬گردد.
کامپاند PP-تالک مورد نیاز در صنایع مختلف برای تولیدکنندگان مورد استفاده قرار می گیرد.
کامپاند PVC در دو نوع سخت و نرم در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می¬گیرد.

ویژگی¬ها:
1. تولید کامپاندهای پلیمری در گریدهای تزریق، اکستروژن، بادی و … انجام می¬گردد.
2. تولید کامپاندهای پلیمری متناسب با خواص فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز مشتری و صنعت مورد استفاده قرار می¬گیرد.
3. تولید کامپاندهای پلیمری در رنگ¬های مورد نیاز مشتری انجام می¬گردد.

مزایا:
ارسال نمونه با کد مخصوص متناسب با آنالیز محصول مورد نظر مشتری
تضمین و استمرار تولید انبوه طبق کد تائید شده نمونه توسط مشتری
بسته بندی مناسب
هماهنگی ارسال تا زمان تحویل محصول

دسته: