مواد و افزودنی های لاستیکی

مواد لاستیکی یک نوع مواد پلیمری است که به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می شود. کیفیت مواد اولیه و افزودنی لاستیک­ها در تولید محصول نهایی این صنعت، بسیار اهمیت دارد.

مواد و افزدنی لاستیکی

مواد لاستیکی یک نوع مواد پلیمری است که به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می شود. کیفیت مواد اولیه و افزودنی لاستیک­ها در تولید محصول نهایی این صنعت، بسیار اهمیت دارد. شتاب دهنده­ها، آنتی اکسیدان­ها، عامل­های ولکانیزه، مواد ضد سوختگی و چسب­های لاستیک به عنوان افزودنی و برای افزایش خواص محصول لاستیکی مورد استفاده قرار می­گیرند.

 

افزودنی های لاستیک

شتاب دهنده­ها: آنتی اکسیدان­ها: عامل­های ولکانیزه: مواد ضد سوختگی: چسب­های لاستیک:
TMTD
CBS
MBT
MBTS
DPTT
DOTG
.ETU
ZDBC
NOBS
ZBEC
DCBS
TBBS
ZDMC
و….
TMQ
IPPD(4010)
6PPD(4020)
8PPD
و….
DTDC(CLD)
DTDM
HVA-2(PDM)
HTM
PVI(CTP)
HMMM(RA-65)
RE

 

انواع کائوچوها

کائوچو های طبیعی: کاچوهای مصنوعی:
SMR5
SMR10
SMR20
SMR50
SMRGP
NR
NBR
PBR

 

مزایا: بازرگانی و بازاریابی مواد افزودنی لاستیکی متناسب با دیتاشیت و تحویل بار با ضمانت

دسته: