لیست محصولات
نشانــی فروشــگاه مرکــزی

تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان فرجام، پلاک 984، طبقه چهارم، کدپستی: 1681675516

مسیر یابی توسط اپلیکیشن گوگل مپ
 
 
شــماره تمــاس پلــی تیــز  02177230248 - 02177893814
ســـاعات کـــاری
شنبــه تــا پنجشنبــه ســاعت 9 الی 17
پـــست الکترونیـــک
support @ polytiz.ir
کارشناسان ما در حال پاسخگویی هستند ارســال نظــرات , انتقــادات و پیشنــهاد بــه مــا
پلی تیز
چه طور می تونم کمکتون کنم؟