لیست محصولات
نشانــی فروشــگاه مرکــزی

تهران، میدان نبوت، جانبازان (گلبرگ) غربی، کمیجانی جنوبی، پلاک 24 (ساختمان عرفان)، طبقه 5، واحد 15، کدپستی: 1653975114

مسیر یابی توسط اپلیکیشن گوگل مپ
 
 
شــماره تمــاس پلــی تیــز   02177939601 - 02177913506
ســـاعات کـــاری
شنبــه تــا پنجشنبــه ســاعت 9 الی 17
پـــست الکترونیـــک
support @ polytiz.ir
کارشناسان ما در حال پاسخگویی هستند ارســال نظــرات , انتقــادات و پیشنــهاد بــه مــا
پلی تیز
چه طور می تونم کمکتون کنم؟